[zaloguj się]

OBBITY (1) part praet pass pf

Fleksja

N sg n obbit(e).

stp, Cn, Linde brak.

Strącony uderzeniami:
Szereg: »oberźniony i obbity«: będą poderźnione gáłąſki iego ſierpámi: á co zoſtánie/ będzie oberźnione y obbyte [abscindentur et excutientur]. Leop Is 18/5.

Cf OBBIĆ, OBITY

KW