[zaloguj się]

OBCHODZĄCY SIĘ (4) part praes act

obchodzący się (3), obchodząc się (1).

sie (3), się (1).

Oba o jasne.

Fleksja

N sg m obchodzący się (3), obchodząc się (1); obchodzący się Calep, KlonWor; obchodzący się: obchodząc się Mącz (1:1).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
1. Krążący [około czego] (1): Achantis, carduelis, avis stridula, ſzczebietliwy ptaſzek około ciernia álbo oſtu ſie obchodząc/ Szczigieł. Mącz 1d.
2. Postępujący (2):

obchodzący się z kim (1): Venerabundus, Vczćiwy/ álbo pięknie ſie s ludźmi obchodząći/ obyczány [!]/ Vczćiwie ſobie poczináyący. Mącz 479d.

Wyrażenie: »mocą a gwałtem się obchodzący« = używający przemocy (1): Pierwſzy liáder ieſt Wilcży/ táiemny. [...] Cżwarty ieſt Lwi/ mocą á gwałtem ſię obchodzący. KlonWor ded **2.
3. Zajmujący się [z czym] (1): Mellarius [...], Qui mellis opus exercet [...] — Honigmacher, der mit Honig umgeht. Z miodem ſie obchodżąci. Calep 648a.

Cf OBCHODZIĆ SIĘ

MC