[zaloguj się]

OBCHODZENIE SIĘ (3) sb n

Oba o jasne; teksty nie oznaczają é lub oznaczają niekonsekwentnie.

Fleksja
sg
N obchodz(e)ni(e) się
A obchodz(e)ni(e) się

sg N obchodz(e)ni(e) się (2).A obchodz(e)ni(e) się (1).

stp, Cn brak, Linde w objaśnieniu s.v. obchód.

Znaczenia
1. Postępowanie [z kim] (1): Pisał tu X Arcybiskup frasuiąc się onie pilną straż y wielkie nazbyt obchodzenie się zwiezniami ActReg 128.
2. Zajmowanie się [czym] (2): Villicatio, Włodowánie/ też kmiecią rzeczą ſie obchodzenie. Mącz 496d; Foenaratio, Lichfienie/ Lichfą ſie obchodzenie. Mącz 133b.

Synonimy: 1. postępowanie; 2. obieranie się, paranie się.

Cf OBCHODZIĆ SIĘ

MC