[zaloguj się]
OBCHODZICIEL  Cn s.v. wizytator; Linde XVIII w.