[zaloguj się]

OBCIĄŻAJĄCY (3) part praes act

o oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNobciążający
pl
N subst obciążając(e)
A subst obciążając(e)

sg m N obciążający (1).pl N subst obciążając(e) (1).A subst obciążając(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Stanowiący ciężar (3): OKrętu nawáłnością od Bogá ſpuſzcżoną tonącego/ oni Zeglarze w Proroctwie Ionáſowym dwiemá rzecżámi rátowáli: Iedná/ rzecży obćiążáiące wyrzucáiąc PowodPr 54.
Przen (2):

obciążający kogo (1): grzech ieſt barzo obciązaiący człouieka iz tez mu nieda podnieſc ſercza ku miłemu bogu WróbŻołt C6.

Wyrażenie: »lata obciążające« (1): ingravescens aetas, Látá nádchodzące/ Obciążáyące. Mącz 149c.

Cf OBCIĄŻAĆ

LW