[zaloguj się]

OBCIĄŻANIE (3) sb n

o oraz a jasne; tekst nie oznacza -é.

Fleksja
sg
N obciążani(e)
G obciążaniå

sg N obciążani(e) (1).G obciążaniå (2).

stp brak, Cn s.v. obciążenie, Linde XVII w. s.v. obciążyć.

Znaczenia
1. Ciężar, coś co obciąża; gravatio Mymer1 (2): Gravatio. Beſchwerung. Obcziązanie. [2 wyd: obćiążenie] Mymer1 12; ná on cżás Rzymiánom tráfiło ſie przes niedbáłość ſtárſzych/ poniecháć ćwicżenia polnego we zbroi dla obćiążánia BielSpr 5v.
2. Ucisk; angustia, oppressio Cn (1):
Szereg: »niewola i obciążanie« (1): Excutere iugum per translationem, Iárzmo z ſiebie zrzućić/ To yeſt nie chcieć być więcey posluſznym/ wybić ſie z niewoli y obciążánia. Mącz 339b.

Synonim: ciężar.

Cf OBCIĄŻAĆ, OCIĄŻANIE

LW