[zaloguj się]

OBCIĄŻANY (1) part praet pass impf

Fleksja

N pl subst obciążan(e).

stp, Cn, Linde brak.

Na którego wkłada się jakiś ciężar; przen [czym]: żeby tymi ſpráwámi ábo pilno ſciámi [!] kthore należą ku nabożeńſtwu y żywotowi wiecżnemu/ dzyatki w młodych leciech nie były obciążáne RejPosWstaw [413].

Cf OBCIĄŻAĆ, OCIĄŻAN

LW