[zaloguj się]

OCIĄŻAN (1) part praet pass impf

Fleksja

N sg m (praed) ociążån.

stp, Cn, Linde brak.

Na który wkładane trudne obowiązki [czym]: A ćić to ſą ktorzy tho rozumieią/ żeby on wiek [dzieciństwo] wiárą y znáiomoſcią wiecżnego zbáwienia ociążan być nie miał/ w ktorey náuce nic trudnego/ nic wątpliwego y ku wyłożeniu trudnego/ nie náyduie ſie. RejPosWstaw [413].

Cf OBCIĄŻANY, OCIĄŻAĆ

MC