[zaloguj się]

OBIECAĆ SIĘ (39) vb pf

sie (29), się (10).

o, e oraz a jasne.

Fleksja
inf obiecać się
praet
sg pl
1 m obiecåłem się, -m się obiecåł m pers -śmy się obiecali
2 m m pers -ście się obiecali
3 m obiecåł się m pers obiecali się
plusq
sg pl
3 m był się obiecåł m pers byli się obiecali
f była się obiecała m an
conditionalis
sg
3 m by się obiecåł
con praet
sg
2 m byś się był obiecåł
impersonalis
praet obiecało się
inne formy
impers con praet - by się było obiecało

inf obiecać się (3).praet 1 sg m obiecåłem się, -m się obiecåł (2).3 sg m obiecåł się (21).1 pl m pers -śmy się obiecali (1).2 pl -ście się obiecali (1).3 pl m pers obiecali się (2).plusq 3 sg m był się obiecåł (1). f była się obiecała (1).3 pl m pers byli się obiecali (1).con 3 sg m by się obiecåł (2).con praet 2 sg m byś się był obiecåł (1).impers praet obiecało się (2).impers con praet by się było obiecało (1).

stp s.v. obiecać, Cn notuje, Linde XVIXVII w. s.v. obiecać.

Zapowiedzieć swą obecność gdzieś, lub swój udział w czymś; condicere, constituere Mącz; promittere Cn [w tym: w użyciach bezpodmiotowych (6)] (39): BielKron 435v; Efficere pollicita, Spełnić to co ſie obiecáło. Mącz 115b; prośiłá go [Hester] áby iey tę poććiwość vcżynił/ áby był w domu iey v niey ná bieſiedzye. Krol [Asverus] ſie obiecał/ y potym v niey był. RejZwierc 154v.

obiecać się komu, czemu (7): Liſzká żorawiá prośiłá/ Bądź v mnie będę ćię cżćiłá: A on śię iey rad obiecał BierEz N3; [papież Sylwester wtory] wezwał k ſobie Kárdynałow/ ſpowiedał ſie im/ iż on co cżynił/ wſzytko s cżártowſkiey náuki/ y obiecał ſie im w towárzyſtwo po śmierći BielKron 175v; Mącz 87b; PaprUp 12; ZawJeft, 33; ActReg 9, 51.

obiecać się na co (2): Mącz 87b; Poſzedl zatim odemnie/ á natzas inſzi na ſzerſza mi ſie rozmowe obiecał. PaprUp I2.

obiecać się przez kogo, przez co (2): Wyprawilismy też powtore listy do inszych woiewodztw, [...] prosząc aby się znami [...] dla poteznieyszego wyparcia nieprzyiaciela ziechali, tak iako się nam przez listy obiecali. ActReg 51; SkarKaz 637a.

cum inf (20): BierEz P; A tako Iezus na prozbę ijch pokorną/ obietzál ſie s nimi bytz przez iutro OpecŻyw 78v; [Swatopelk] ná inny cżás ſie obiecał być BielKron 358v, 372; Reus promitendi. Obyetnicą obowiązány/ To yeſt obiecał ſie to ſpełnić. Mącz 354d, 36b, 412c [2 r.]; RejPos 114, 188v, 351; BiałKat 311; RejZwierc 189; WujJud 32; SkarŻyw 501. Cf cum inf komu, cum inf przez kogo.

cum inf komu (4): prożno mowił/ bo ſie im iuż byli obiecáli ku potrzebie być BielKron 197; ActReg 130; OrzJan 13; SkarKaz 312b.

cum inf przez kogo (1): Pan Chriſtus obiecał ſie z Kośćiołem ſwym przez Duchá ſwego do ſkonánia świátá być. WujJud 73.

W charakterystycznych połączeniach: obiecać się na szerszą rozmowę, na wieczerzą; obiecać się w towarzystwo; obiecać się na inny czas; obiecać się przez listy; obiecać się dobrowolnie, z przodku; obiecać się ... spełnić (2).

Fraza: »jako nę obiecał« [w tym: jako człon zdania złożonego (1), jako zdanie wtrącone (1)] (2): Co się dotycze opatrzenia, ktore jest WM za przyczyną IchM panow od KJM obiecano, tedy to będzie dano, gdy o obronie mowić zaczniecie, jakoście się w tym spisku obiecali. Diar 40; CzechEp 123.
Zwrot: »obiecać się rad« (2): Ieden proſzony ná obiad/ Obiecał ſie iść bárzo rad BierEz P, N3.
Szereg: »dać się i obiecać« (1): Bo ſię dáć y obiecáć iedno przez przyſzćie mękę y śmierć Syná Bożego [królestwo niebieskie] nie mogło. SkarKaz 637a.
a. Uczynić uroczysty ślub (5):

obiecać się dokąd (1): Tedy mu rádzili áby ſię obiecał do Yowiſzowego kośćiołá. SkarŻyw 552.

obiecać się na co (1): [chciała] żeby iey dano ieſzcze wolne trzy látá/ przes ktoreby odpráwiłá drogę ſwoię/ ná ktorą ſie byłá obiecáłá: To ieſt áby ſzłá do Rzimu StryjKron 52.

cum inf (3): Otto trzeći Ceſarz Krześćiáńſki ſłyſząc o tych cudach S. Woyćiechá/ obiecał ſie w chorobie ſwey náwiedzić to mieyſce ſwá [!] oſobą/ był zdrow. BielKron 344v, 459; ięli mu thę rádę dáwáć/ áby ſie obiecał/ do pánny Máriey do Loretu iść boſo GórnDworz T3.

Ze zdaniem dopełnieniowym (1): PIrrus w Tebáńſkim zamku/ gdy Pállás bogini/ Tám záwżdy ſławna byłá/ y z odpuſty ſwemi. Obiecał ſie po bitwie/ by iey ofiárował RejZwierz 25v.

W charakterystycznych połączeniach: obiecać się do Jowiszowego kościoła, do Panny Maryjej do Loretu; obiecać się na drogę; obiecać się iść boso, nawiedzić w chorobie [kogo, co] (2).

Synonimy: przyrzec; a. ślubić, ślubować.

Formacje współrdzenne cf OBIECAĆ.

DJ