[zaloguj się]

OBIECADŁOWY (5) ai

obiecadłowy (5), [abiecadłowy].

Oba o, e oraz a jasne; w abiecadłowy pierwsze a pochylone.

Fleksja
sg
mNobiecadłowy fNåbiecadłowå nN
Gobiecadłowégo G G
Iobiecadłowym I I
L L Lobiecádłowym

sg m N obiecadłowy (1).G obiecadłowégo (2).I obiecadłowym (1).[f N åbiecadłowå.]n L obiecádłowym (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

Przymiotnik odobiecadło”: ułożony, spisany według kolejności liter w alfabecie; alfabetyczny; alphabeticus, elementarius Cn (5): Tu obácz pożytek tego methodum: á w obiecádłowym methodum oſobno chodziła Venditio, á oſobno Intromiſsio SarnStat 690.
Wyrażenie: »porządek, rząd obiecádłowy« (3:1): á wſzelkiéy mowy imię álbo przezwiſko źiołowi/ ieſt podług porządku obiecádłowégo. SienLek a4v, a4v; REIESTR, Dla prędſzego naleźienia rzeczy w tym Státucie/ rzędem obiecádłowym. SarnStat 1306, 1306.
[Przen: [zakonna nauka] ieſt abiecádłowa: á nie iedno martwa/ ále też máteria (ieſt) śmierći. BudNT przedm a2v.]

DJ