[zaloguj się]

OBJĘCIE (5) sb n

o jasne; e prawdopodobnie pochylone (Calep -ę; tak też Cn).

Fleksja
sg
N objęcié
D objęciå

sg N objęcié (4).D objęciå (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

1. Otoczenie rękami, ramionami; uścisk; complexus Mącz, Calep, Cn; amplexus Cn (2): Complexus, Obłápienie/ Obyęcie/ Oſięgnienie. Mącz 304a; Calep 227b.
2. Zrozumienie, pojęcie; complexio Cn (1): y myśli ná tákie roſkoſzy/ weſela/ doſtátki/ doſtoynośći y czći y chwały oney: nie tyło ſłow/ ná obięćie/ iáko Apoſtoł mowi/ nie sſtánie. SkarKaz 637b.
3. Wzięcie w posiadanie; acceptio JanStat [kogo] (2): A iżby náſzéy świebody ſpráwiedliwośći ná początku ich [osób i miast księstwa pruskiego] poddáńſtwá nam y náſzégo ſczęśliwégo ich obięćia vználi moc: tedy [...] téż doznáią odmienność w vćiſku dani álbo cłá/ któré zową Fundczol. SarnStat 1117.
Przen (1): na przyſtánie do wiáry y obięćie Chryſtuſa/ ná pierwſzy ſzańc/ zgołá ná przyſtępie/ máiętność/ ſławę/ zdrowie/ rozlicżne męki [męczennicy] ſądzili [lege: ſadzili] SkarŻyw A3v.

Synonimy: 1. obłapienie; 2. ogarnienie, zrozumienie.

Cf OBJĄĆ

JB