[zaloguj się]

OBOSIECZNY (1) ai

Fleksja

N sg m obosieczny.

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu; poza tym XIX w. w innym znaczeniu.

Dwustronnie ostry; anceps, bipennis, altera parte acutus Cn: [Oboſieczny/ Anceps, utrinque acutus. Volck Nnn3v.]
Wyrażenie: »miecz obosieczny«: Dobrzy będą widzeni w wielkiéy zacnośći/ Y vżyią w mieſzkániach ſwoich rádośći. W ich vśćiéch páńſka chwałá/ w ręku wáleczny/ Ogromny będźie łyſkał miecz obośieczny [et gladii ancipites in manibus eorum Vulg Ps 149/6]. KochPs 215.

Synonimy: wyr.: »miecz obojętny«, »miecz oboostry«.

JR