[zaloguj się]

OCETNY (1) ai

Fleksja

A sg m ocetny.

stp, Cn, Linde brak.

Przymiotnik odocet:
Wyrażenie: »ocetny smak«: SCżaw [...] ma w ſobie tzierpnoſtz: y otzetny ſmak: który ieſt nalepſzy w tym ſzcżawyu. FalZioł I 4b.

Synonim: kwaśny.

Cf OCCIANY, OCTOWY

DDJ