[zaloguj się]

ODPŁYWAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes odpływåm.

stp brak, Cn notuje, Linde bez cytatu s.v. odpłynąć.

Oddalać się łodzią lub statkiem; abnare Cn: Abnato – Odpływąm. Calep 6a.

Synonim: odchodzić.

Formacje współrdzenne cf PŁYNĄĆ.

AL