[zaloguj się]

ODZIERACZ (2) sb m

odzieracz (1) BartBydg, odzierzacz (1) Mymer2.

Fleksja

N sg odzieracz (2).

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Człowiek trudniący się zdejmowaniem skóry ze zwierząt; scoreator BartBydg, Mymer2 (2):
Wyrażenie: »odzieracz skor« (2): Scoreator, odzyeracz skor BartBydg 140; Scoreator ſchynder Odzierzácz ſkor [łupy ſkora Mymer1 14v] Mymer2 14.

Synonim: łupiskora.

Cf [ODZIERCA]

MM