[zaloguj się]

[ODZIERŻENIE SIĘ sb n

Fleksja

L sg odzierżeniu się.

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w. s.v. odzierżeć.

Utrzymanie się na jakimś miejscu: To [miasto] gdy było oblężeniém ták bárzo śćiśnioné/ że iuż o odźierżeniu ſie/ nádźieię [!] nie było: dwá niewolnicy vćiekli z miáſtá SenekaGórn 143 (Linde s.v. odzierżeć).

Cf ODZIERŻEĆ SIĘ]

FP