[zaloguj się]

OKRAŚĆ (11) vb pf

prawdopodobnie jasne (tak w o-); a jasne.

Fleksja
inf okraść
praet
sg
3 m okrådł
conditionalis
sg pl
3 m by okrådł m pers by okradli

inf okraść (3).fut 3 sg okradnie (1).3 pl okradną (1).praet 3 sg m okrådł (2).con 3 sg m by okrådł (1).3 pl m pers by okradli (1).part praet act okrådszy (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w.

Pozbawić czegoś przez kradzież; depeculari, spoliare Mącz; compilare Cn [w tym: kogo (7), co (2)] (11): LibMal 1545/99; Iedni rádzą iákoby ná nim [bogaczu] wyłudzili/ Drudzy záſię dla ſpadku rádziby go zbyli. Drudzy też dybią s kątá áby go okradli RejWiz 48v, 59, 140v; RejFig Dd4v; Spoliare et expilare thesauros regis, Okráść/ wyłupić królewski skarb. Mącz 299d, 286b; RejZwierc 27; PHilemoná człowieká dobrego Onezym ſługá okradſzy vćiekł był do Rzymu WujNT 748.

okraść z czego (1): Iż ktoby pijánego (zwłaſzcżá z odźienia) okradł/ zá to ſromoty áni karánia wedle práwá nie odnioſł. WerGośc 265.

W połączeniu szeregowym (1): bo będą zá nim z dáleká drudzy záchodzić iákoby onego oſtátká ná nim wyłudzić/ álbo záſię wygráć/ álbo wypożycżáć/ á cżáſem też y okráść. RejZwierc 17.

Synonim: pobrać.

Formacje współrdzenne cf KRAŚĆ.

Cf [OKRADZIONY]

LWil(iKŁ)