[zaloguj się]

ROZŁUPIONY (6)part praet pass pf

rozłupiony (5), rozłupion (1).

roz- (5), roſ- (1).

Pierwsze o jasne; w formach złożonych drugie o jasne; forma niezłożona z tekstu nieoznaczającego ó.

Fleksja
sg
mNrozłupiony, rozłupi(o)n fN nNrozłupion(e)
A Arozłupioną Arozłupion(e)

sg m N rozłupiony (3), rozłupi(o)n (1); ~(attrib) [-ony], -(o)n (1) Calep.[f A rozłupioną.]n N rozłupion(e) (1). ◊ A rozłupion(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

Podzielony (siłą), rozszczepiony; discuneatus, fissus Calep (6): A IAwor ieſt drzewo/ liſtu ſzyrokiego/ [...] ſamo drzewo rozłupione theż barwę ma ſrzodkiem miedzi rumianoſcią á miedzi bladoſcią FalZioł I 108b; Confibula – Kleſzcze ktorimi drzewo rozłupione vimuią. Calep 237b, 131a, 330a, 419b; [Gdyby komu po vkąſzeniu piiawki niechćiáłá krew ſtánąć/ rozłupiwſzy źiarnko [bobu] przyłożyć ſtronę rozłupioną. UrzędowHerb 138b].

rozłupion na ile (1): Quadrifidus quod in quatuor partes findi potest aut fissum est – Naczwore roſlupiom [!]. Calep [882]a.

a. [Rozszczepiony na końcu, tak, że tworzy kleszcze: Trzaſku iák [ptaszek] ſiędźie w ktoreykolwiek ſtronie/ Iuż iego zdrowie znim záraz vtonie. Okracży nożki drążek rozłupiony/ Ták nárządzony. BielawMyśl F.]

Cf ROZŁUPIĆ

PP