[zaloguj się]

ROZMIESZAĆ (15) vb pf

o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); e pochylone; a jasne.

Fleksja
inf rozmiészać
imperativus
sg
2 rozmiészåj

inf rozmiészać (3).fut 2 sg rozmiészåsz (1).imp 2 sg rozmiészåj (8).part praet act rozmiészåwszy (3).

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Sprawić, żeby składniki połączyły się w mieszaninę, rozrobić [w tym: co (10), czego (5); z czym (14)] (15): á gdy rozmieſzaſz z niem [olejkiem ceglanym] Sal armoniacum/ albo lepiey Amoniacum, á z tego plaſtr na ſlezionę przyłożyſz/ wſzytka kra odeydzie FalZioł II 23, V 35, 36v; Albo rożey náwárzywſzy z onym vkropem czarney źiemie álbo gliny rozmieſzay/ á vczyniwſzy plaſtr/ ná głowę przyłoż SienLek 50v; Ieſli kto chce pośpieſzyć/ áby dźiećięćiu rychło zęby roſły/ rozmieſzay mozgu iágnięcego z mlekiem koźim á tym mu dźiąſłá pomázuy SienLek 75; Wilk ácz ieſth wrzód nieuléczony/ á wſzákże mu ochłodę tym vczyniſz/ tłuczoné kádźidło/ rozmiéſzawſzy z białkiem przykłáday SienLek 121v; Albo z myſzych głów popiołu nápaliwſzy/ y z ogonów/ rozmieſzayże z miodem á pomázuy bielmo. SienLek 165v, 40, 75, 77, 93v, 97v, 106, 111v.
Zwrot: »wespołek rozmieszać« (1): weźmi grynſzpanu/ háłunu/ oleiu lniánégo/ wſzyſtkich zárowno/ to weſpołek ſmaż á rozmieſzay/ á ná rozśiády przykłáday. SienLek 175.

Formacje współrdzenne cf MIESZAĆ.

Cf ROZMIESZANY, ROZMIESZONY

KO