[zaloguj się]

OTACZAĆ (4) vb impf

o jasne, pierwsze a pochylone.

Fleksja
indicativus
praes
sg
1 otåczåm
3 otåczå
praet
sg pl
3 m m pers otåczali
f otåczała m an

praes [1 sg otåczåm.]3 sg otåczå (2).praet 3 sg f otåczała (1).3 pl m pers otåczali (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w.

1. Kołem otaczać, opasywać; circumcingere, circumfluere, circumfundere, circumire aliquem, circumiacere, redimire, succingere Cn [kogo, co] (3): Pięknieli moię ſzyię otacza to złoto Prot Dv; GrochKal 21; O boże/ zaż to dawno/ gdy dźieći gromádá Mnie otaczáłá/ á ia/ vdźiéláłám rádá Máćierzyńſkiéy miłości GórnTroas 63; [Otaczam/ Cingo, circundo. Volck Ppp4].
2. Opasywać wałem, ogradzać, obwarowywać; circumducere Modrz; circumcludere, circumplexere, circumsaepire, circumsedere, circumvadere, circumvallare, claudere, includere, intercludere, obsidere, vallare Cn [co czym] (1): przekopámi y wáłmi/ nietylko Miáſtá/ ále też y polá otacżáli/ á tym ſpoſobem cżynili obronę kráiny ſwey przećiwko naiázdom nieprzyiaćielſkiem. ModrzBaz 35.

Synonimy: obwodzić, okrążać, opasować.

Formacje współrdzenne cf TOCZYĆ.

Cf OBTACZAĆ

EW