[zaloguj się]

1. ROZNIĆ SIĘ (1) vb impf

Fleksja

3 pl praes roznią się.

stp, Cn brak, Linde XVII XVIII w. w innym znaczeniu.

Być innego zdania [w czym od kogo]: ofiáruię ſię/ [...] dáć wywod z piſmá świętego [...] o wſzytkim (iedno porządnie) w cżym ſię od nas roznią Aduerſarze. PowodPr 47.

Formacje współrdzenne: rozrożnić, rozroznić się; rozrożniać, rozrożniać się.

KW