[zaloguj się]

OTWIRNY (3) sb m

otwirny (2), otwierny (1); otwirny RejAp (2); otwierny RejZwierc.

Teksty nie oznaczają ó oraz é; o prawdopodobnie jasne (tak w o-).

Fleksja
pl
G otwirnych
inne sg m I - otwiernym; pl N m pers - otwirni

sg m I otwiernym (1).pl N m pers otwirni (1).G otwirnych (1).

stp, Cn, Linde brak.

Ten, kto otwiera, odźwiernym w przen (3): Iż kto tám tą broną przez ty wrotne o ktorych thu ſłyſzyſz á przez ſámego Páná álbo Anyoły iego otworzoną nie wnidzie/ iuż przez mur thrudno/ iuż dziurą trudno. Abowiem ſłyſzyſz iacy ſą otwirni v bran v thych RejAp 184, 184; Iż iuż dawno pánu ſłużę [...]/ á wżdym żadnego vrzędu nie wyſłużył A moy Báran bá ſkoro przyſtał teyże godziny zoſtał otwiernym v páná. RejZwierc 65.

Synonim: wrotny.

Cf ODŹWIERNY