[zaloguj się]

[OŻRAŁY part praet act

o prawdopodobnie jasne (tak w o-); -a-, -å-.

Fleksja

sg G ożrał(e)go.A ożrał(e)go.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Który się objadł, opił; niepowściągliwy: Cięſzkość niewyſpánie/ y kolerá/ y gryźienie wżywoćie trapią cżłowieká ożrałego [vigilia, cholera et tortura viro infrunito Vulg] BibRadz Eccli 31/22[23] (Linde błędnie: ożrzały).
Szereg: »opiły i ożrały«: Tám iáka ſtraż nad nim [Jezusem] byłá iákie nágrawánie/ od motłochu dworſkiego opiłego/ y ożráłego WujPosN 1584 I 280 (Linde błędnie: ożrzały).

Synonim: opiły.

Cf OBŻARŁY, OŻARŁY, OŻARTY]

MMk