[zaloguj się]
OŻYŁY  stp; Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn) s.v. ożyć.

Cf OŻYĆ, OŻYTY