[zaloguj się]

PADOLE (1) sb n

a oraz e pochylone, o jasne.

Fleksja
sg
N pådolé
G pådolå
L pådolu

sg N pådolé.[G pådolå.L pådolu.]

stp notuje, Cn, Linde brak.

Rozległe zagłębienie terenu, dolina; vallis PolAnt: [ROle ktore ná wierzchu gor bywáią/ poſpolićie ſą chude y ſuche: ábowiem támo wſzytká ich tłuſtość zpływa ku dołu/ á przetoż padole pod nimi záwſze więc bywa tłuſtſze Cresc 1571 97, 5.]

W przeciwstawieniach: »padole ... gora, pagorek, [pogorze]«: Wſzélkié pádolé będźie napełniono a wſzelká gora i págorek będźie zniżón MurzNT Luc 3/5; [Wſzelkie drzewá iteż źioła dawáiące owoc korzenny [...]/ ſłuſzniey bywáią ſádzone na gorach niż w padolu. Cresc 1571 664, 14].

Synonim: dolina.

Cf PADOŁ

LWil