[zaloguj się]

PAŹDZIERNIK (58) sb m

-ź- (57), -z- (22), -ſz- (5), -ś- (1), -s- (1).

a oraz e jasne (w tym w a 2 r. błędne znakowanie).

Fleksja
sg
N październik
G października

sg N październik (14).G października (44).

stp, Cn notuje, Linde XVII - XVIII w.

Dziesiąty miesiąc w roku; October Murm, Mymer2, Mącz, Modrz, Calep, JanStat, Cn; September Mącz, JanStat (58): Murm 9; FalZioł V 48, 48v; Mymer2 4; Vkazuie ſie nam przodkiem Pazdziernik niepogodny LudWieś B3, B2v; Goski A13, A13v [2 r.]; [Salomon] roſpiſał lifty do wſzytkich ſtárſzych ludu Izráelſkiego/ áby roſkazáli poſpolitemu ludu przyść [...] do Ieruzalem/ mieſiącá ſiodmego ktory zową Etánim/ v nas Páździernik BielKron 77; Ná oſtátku Páździerniká przyiácháli zá Ceſárzem do Pármy BielKron 207, 206v; Mącz 165d, 259b, 384a; SienLek 43v; Calep [723]a; Pázdziernik/ October. Ma dni trzydźieśći y ieden. LatHar ++5v.

W połączeniu z określeniem dnia [zawsze: G sg; w tym: w funkcji okolicznika czasu (18); zawsze z wyrazemdnia”; określenie + październik (18), październik + określenie (1)] (19): MiechGlab [90]; LibLeg 11/77; mieſiącá ſiodmego/ to ieſt Październiká pirwſzego dniá mieli [Żydzi]/ álbo y dziś miewáią ſwięto Neomenią BielKron 38v; Káźimierz wtory ſyn/ vrodźił ſie látá 1458. dniá trzećiego Páźdźiernika. BielKron 397v, 209, 237, 441 v; SienLek a4v; SienLekAndr a3v; GrzepGeom B3v; RejZwierc 182v; Piſan w Krákowie/ oſtátniego dniá Páźdźiernika: Roku 1553. ModrzBaz 144v; CzechEpPOrz *v; LatHar 422 marg, 433 marg, 434 marg, 451 marg, 467 marg; To święto Zydowie od śiodmego dniá Pázdzierniká przez cáły tydzień obchodzili WujNT 337.

Wyrażenie: »miesiąc, księżyc październik« [zawsze: G sg; w tym: w funkcji okolicznika czasu (20); w połączeniu z określeniem dnia (11)] = mensis October JanStat [szyk 19:2] (19:2): Wthory przyuyley wzyąla od czaſu narodzenya od kſyązycza september paſzdzyernyka ktory ſluzyl yey narodzenyu PatKaz III 113v; PAzdziernika mieſiącza, ptacztwo y cżwornok zwierzęta y inne pożytecżne ieſt FalZioł V 48v; LibLeg 11/140v; Ceſarz Mieſiącá Páździerniká z Genue/ puśćił ſie do Hiſzpániey BielKron 215v, 144, 196, 218v, 236, 238 (10); ModrzBaz kt; ZapKościer 1581/23; StryjKron 777; SarnStat 992, 999, 1071, 1106; niechby ſię zieżdżáli na pierwſzy dzień Mieśiącá Páźdźierniká VotSzl Ev.

Synonimyoktoberwinnik.

Cf [PAŹDZIERNY], PAŹDZIERZEŃ

HK