[zaloguj się]
PAŹDZIERZEŃ  stp; Cn, Linde brak.

Cf PAŹDZIERNIK, [PAŹDZIERNY]