[zaloguj się]

[PIĄDŁO (?) sb n

piądło a. piędło.

Fleksja

A sg piądło.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Piętno: posuit ⟨Dominus⟩ in eum signum wlozil nayn [na Kaina] pyądlo/ czeche/ ſnamye ſwe pan bog TomZbrudzBrul Gen 4/15.

Synonimy cf PIĄTNO.

Cf PIĄTNO]

KW