[zaloguj się]

POBUCZNIEĆ (1) vb pf

Fleksja

3 pl fut pobucznieją.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

O tkaninie: stać się słabą, rozsypującą się [od czego]: Ty ſuknye ktoremi opatrzaſz ſyná ſwego/ od molow pobucżnyeyą y zedrzeć ſie mogą GliczKsiąż F4v.

Formacje współrdzenne cf BUCZNIEĆ.

Synonimy: pobutwieć, sprochnieć, zbutwieć.

Cf [POBUCZNIAŁY]

MF, SBu