[zaloguj się]

[POBUTWIEĆ vb pf

o prawdopodobnie jasne (tak w po-).

Fleksja
praet
sg pl
3 n pobutwiało subst pobutwiały

praet 3 sg n pobutwiało.3 pl subst pobutwiały.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Zbutwieć:
Szeregi: »pobutwieć i pognić«: tramy i połogi jedne pobutwiały i pogniły, drugdzie też już wypadały LustrSand 51.

»pobutwieć i pośmiedzieć«: antependia i obicia, tego dosyć, i kosztownego, [...] ale wszystko to pobutwiało i pośmiedziało od wiela lat. RadzPodróż 67.

Synonimy: pobucznieć, sprochnieć, zbucznieć.

Formacje współrdzenne cf BOTWIEĆ.

Cf POBUTWIAŁY]

KW