[zaloguj się]

BOTWIEĆ (3) vb impf

botwieć (2), butwieć (1); botwieć BibRadz, KlonWor; butwieć GostGosp.

Teksty nie oznaczają ó oraz é.

Fleksja
indicativus
praes
sg
3 botwieje
conditionalis
sg
3 f by butwiała

praes 3 sg botwieje (2).con 3 sg by butwiała (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVIIXVIII w.

Znaczenia
Gnić; cariem sentire, cariem trahere, computresecre Cn (3): BibRadz I 88d marg; A gdy ſie odpráwi rządnie żywność bydłu/ tedy iuż ſłomę coby niepotrzebną rozumiał po gumnie rośćiełáć/ áby butfiáłá GostGosp 82; W tym ogrodźie doſyć ſię Dekretowi dźieie Oycá twego: Tu ćiáło śmiertelne botwieie. KlonWor 82.

Synonim: bucznieć, prochnieć, psować się.

Formacje pochodne: pobutwieć, zbotwieć.

Cf BOTWIEJACY

KN