[zaloguj się]

[POBURZAĆ vb impf

Fleksja

part praes act poburzając.

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. poburzyć.

Znaczenia
Podburzać [kogo przeciw komu]: Tiſzczy vczą myloſczÿ ku blyznemu, myecze oſtrzącz, waſzn, a nyeprzÿaſzn czynyącz, poburzayącz krolieſtwa przeczyw ſobie ArgWykład 139.

Synonim cf PODBURZAĆ.

Formacje współrdzenne cf BURZYĆ.]

KW