[zaloguj się]

PODNIECIĆ SIĘ (3) vb pf

o prawdopodobnie jasne (tak w pod-); e prawdopodobnie pochylone (tak w niecić).

Fleksja

fut 3 sg podniéci się (2).2 pl podniécicie się (1).

stp notuje, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Rozpalić się (3): Snaċ poſpolu zaſwieczyczie Gdy ſię wpiekle podnieczyczie. RejKup i6v; Y robacżek málucżki latáiąc ſie ſwieći/ By iſkierká nadobna kiedy ſie podnieći. RejWiz 153v.
Przen [czym] (1): A toć ieſt práwy rozum ktory ty ciemnośći/ Wypędzi z wierney myſli wſzytkich omylnośći. A ſtánie w onym ſwietle co y w nocy świeći/ Ktore wiárą á cnotą iáſnie ſie podnieći. RejWiz 63.

Synonim: rozpalić się.

Formacje wspołrdzenne cf NIECIĆ.

, SBu