[zaloguj się]

PODUSZCZACZ (1) sb m

Fleksja

I sg poduszczacz(e)m.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Ten, kto podjudza, podburza:
Szereg: »oskarżacz ani poduszczacz«: Nie będzieſz oſkárżáczem áni poduſzcżácżem [criminator nec susurro] miedzy ludzmi. Leop Lev 19/16.

Synonimy: podburzyciel, podszczuwacz, podwodnik, przyszczuwacz.

Cf PODUSZCZCA, PODUSZCZYCIEL

KW