[zaloguj się]

PODUSZCZAJĄCY (2) part praes act

Fleksja

N sg m poduszczający (2).

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. poduszczyć.

Zachęcający, pobudzający (2): Invitabilis, Poduſzczáyąci/ pobudzáyąci. Mącz 500b.
a. Namawiający do złego (1): Instigans, Poduſzczáyący. Mącz 415b.

Synonim: pobudzający.

Cf PODUSZCZAĆ

KW, AL