[zaloguj się]

[PORODZAJĄCY part praes act

Fleksja

G sg f porodz(a)jąc(e)j.

stp s.v. poradzać, Cn, Linde brak.

Rodzący, wydający dziecko na świat; w funkcji rzeczownika: »porodzająca« = położnica: Ibi dolores vt parturientis {porodzayaczey} Glosy III nr 102/73.

Synonim: położnica.

Cf RODZĄCY]

MN