[zaloguj się]

PRZEBRADZAĆ (2) vb impf

e jasne; w inf oba a jasne; w formie osobowej a pochylone.

Fleksja
inf przebradzać
indicativus
praes
sg
1 przebrådzåm

inf przebradzać (1).praes 1 sg przebrådzåm (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

Przekraczać, przechodzić rzekę brodem; vadere Mącz (2): [Przebradzam/ Flumen aliquod transeo, permeo, pervado, transvado. Volck Ttt3.]

przebradzać co (1): Vadosus amnis, Rzeká máyąca częſte miáłkie mieyscá które może przebrádzáć. Mącz 472c.

Zwrot: »przebradzać przez brod« (1): Vado, Brodzę álbo przebradzam przes bród. Mącz 472c.

Synonim: przeprawiać się.

Formacje współrdzenne cf BRODZIĆ.

JR