[zaloguj się]

[PRZEBRODZIĆ vb pf

Fleksja

3 sg m praet przebrodził.

stp, Cn brak, Linde XVI w.

Przejść przez wodę w bród; przen [co]: Tu obacz wielkiego Iákobowego potomká/ ktory [...] ácz o iedney laſce krzyżowey przebrodźił potok śmiertelny BzowRóż 89 (Linde).

Formacje współrdzenne cf BRODZIĆ.

Cf PRZEBRODZONY]

JR