[zaloguj się]

PRZEBRODZONY (1) part praet pass pf

Fleksja

N sg f przebrodzonå.

stp, Cn, Linde brak.

Przebyty, przekroczony w bród (o rzece):
Szereg: »przebrodzony, przebyty«: Flumen facile vadari potest, Latwie może być przebrodzona/ przebyta. Mącz 472c.

Synonim: przebyty.

Cf [PRZEBRODZIĆ]

JR