[zaloguj się]

PRZEBYTY (4) part praet pass pf

przebyty (3), przebyt (1).

e jasne.

Fleksja
sg
mNprzebyty fNprzebytå nNprzebyt(e), przebyto

sg m N przebyty (1).f N przebytå (1).n N (praed) przebyt(e) (1) SkarKaz, przebyto (1) Mącz.

stp brak, Cn notuje, Linde XVIII w. s.v. przebyć.

1. Przez który przeprawiono się, który przebyto; exsuperabilis, meabilis, penetrabilis, pervius, superabilis Cn (3): Sinus duodecim dierum et noctium remigio enavigatus, We dwunáscie dni przebyty. Mącz 242d; Impenetrabilis, Co nie może być przebyto/ nieprzebyty/ nieprzeſzły. Mącz 289d, 472c; [Superabilis, vberwindlich. zwiećiężony/ przebyty. Volck 640].
2. Który przeminął (1):
Szereg: »nie przebyty ani odmienny« (1): Słowo iego [Boga] y mądrość iego/ iedney z nim nátury ieſt/ nie przebyte áni odmienne ieſt/ ále ſpołwieczne. SkarKaz 485b.

Synonimy: 1. przebrodzony, przeszły; 2. minęły, przeszły.

Cf NIEPRZEBYTY, PRZEBYĆ

MN