[zaloguj się]

1. PRZEBYT (2) sb m

e jasne.

Fleksja
sg
N przebyt
A przebyt

sg [N przebyt.]A przebyt (2).

stp notuje, Cn s.v. przebycie, Linde XVI w.

1. Przebywanie (2):
Wyrażenie: »rajski przebyt« (2): Ieſt y ſummá wſzytkiego cżego od Páná Bogá prośić mamy w onych słowiech pięknych á krotkich [pieśni Bogurodzica]. Day nam Pánie tu ná świećie zbożny pobyt/ á po żywoćie rayſki przebyt. to ieſt ábyſmy tu pobożnie wedle woley twey żyli/ á po śmierći wiecżnie z tobą przebywáli. SkarŻyw 358; SkarŻywBog 357; [BielKron 1597 22 (Linde)].
2. [Dostęp [do kogo]: [Pan moskiewski] Turkowi sie obronił nie potencyą swoją, ale beneficio loci et temporis, iż do niego trudny przebyt PismaPolit 446.]
3. [Przedostanie się, przejście [przez co]: [Wenetowie] puściwſzy ſię zá nimi w pogonią/ zwłaſzcżá żeby im ná thák prętkiey trwodze/ bárzo trudny był przez rzekę Drynonę przebyt/ cokolwiek ich było zoſtáło/ wſzytkichby do gruntu pośiekli. BarlBaz 145 (Linde błędnie 143).]
4. [Droga, miejsce służące przejściu:
Wyrażenie: »ciasny przebyt«: który [wądół] Záległy ciemné drzewá z obu ſtrón/ gdźie ćiáſny Przebyt wąſką ſzćiéżką wiódł/ á przechód nieiáſny [tenuis quo semita ducit angustaeque ferunt fauces aditusque maligni XI 525]. VergKoch 325 (Linde błędnie 321).]

Synonimy: 1. bycie, bytność, mieszkanie, przebywanie; 2. doście; 3. przechod, przeście; 4. droga, przechod, przeście, ścieżka.

Cf PRZEBYCIE

MN