[zaloguj się]
PRZEBYWCA  stp; Cn, Linde brak.

Cf [PRZEBYWACIEL], PRZEBYWACZ