[zaloguj się]

[PRZEBYWACIEL sb m

Fleksja

D pl przebywaciel(e)m.

stp, Cn, Linde brak.

Obywatel, mieszkaniec jakiegoś kraju:
Wyrażenie: »[której] ziemie przebywaciel«: Turbastis me zaklopothalyſzcze mye et odiosum fecistis ⟨me Cananeis et Pherezeis⟩ y wnÿenawyſzcz przypravylyſzcze mye do Cananeyczykow Phereſeyczikow habitatoribus terre huius they zemÿe obyvaczelem {przebyvaczelem} TomZbrudzBrul Gen 34/30.

Synonimy: mieszczanin, mieszkaniec, obywacz, obywatel.

Cf PRZEBYWACZ, PRZEBYWCA]

MN