[zaloguj się]

PRZETYKAĆ (2) vb impf

e oraz a jasne.

Fleksja
inf przetykać
indicativus
praes
sg
1 przetykåm
3 przetykå

inf przetykać (1).praes 1 sg przetykåm (1).[3 sg przetykå.]

stp, Cn notuje, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVII w.

Przeciągać coś przez coś a. między czymś, na drugą stronę czegoś; perserere, pertundere, traicere, transerere Cn (2): Intexo, Wtykam/ przetykam/ też wmieſzawam. Mącz 453c.

przetykać co czym (1): day przed tym [zanim nieprzyjaciel oblegnie zamek albo miasto] vkopáć kilko lochow w źiemi ſzeroko iáko piwnice ieden od drugiego opodal/ przykryiże ie drzewem poprzek y podłuż y przyſypáć ie źiemią/ [...] y vcżynić do nich Stolle táiemne/ ktoremi mogłby thą donieść prochy z becżkámi kiedy trzeba/ tákież ie przetykáć drzewcámi dętemi náſypáne prochu nie ſpráwnego/ coby od iednego lochu do drugiego przechodźilo. BielSpr 65.

a. [Robiąc tkaninę, wplatać nić wątkową między nici osnowy [co czym w co]:
Szereg: »przewłoczyć, przetykać«: yſz od namnÿeyſzÿ nÿczi ktorv ploczenÿk czolnkiem wpoſtawiec przewloczi/ przethika/ az do rzemÿka bothovego nyevezme nyc TomZbrudzBrul Gen 14/23.]

Synonim: a. przewłoczyć.

Formacje współrdzenne cf TKAĆ.

Cf PRZETYKANY

MPi