[zaloguj się]

RZEMYCZEK (7) sb m

Oba e prawdopodobnie jasne (tak w rzemyk oraz -ek).

Fleksja
sg pl
N rzemyczek
G rzemyczka rzemyczk(o)w
A rzemyczek

sg N rzemyczek (2).G rzemyczka (3).A rzemyczek (1).pl G rzemyczk(o)w (1).

stp brak, Cn s.v. rzemyk, Linde bez cytatu s.v. rzemyk.

Dem. odrzemyk”: wąski pasek ze skóry, służący zwykle do związywania czegoś; corrigia Murm, BartBydg, Vulg, PolAnt, Cn (7): Murm 155; Corrigia, rzemyczek, knafflyk vel wstągy BartBydg 36.
[Przysłowie: aż ſye wedle ſtárey przypowieśći/ názbyt przećiągniony rzemycżek więtz przerwie LorichKosz 129 (Linde w cytacie s.v. przeciągnąć).]
Zwrot: »rozwięzać rzemyczek u bota; rozwiązanie rzemyczka« = solvere corrigiam Vulg [szyk zmienny] (3;1): Myał też [Jezus] boty v ktorich obawiał ſie Ian krzćicyel rzemycżkow rozwyęzáć. GliczKsiąż G6; A kazał [Jan Chrzciciel] ták mowiąc: Prziydzie mocnieyſzy niżli ia po mnie: Ktoremum ia nie ieſt godzien vpadſſy rozwiązáć rzemycżká v botow iego. Leop Mar 1/7, Ioann 1/27; LatHar 213.
Wyrażenie: »rzemyczek u bota« = corrigia calceamenti Vulg, PolAnt [szyk 3:1] (4): [Mówi Abram do króla Sodomy:] Iż ia z tych wſzytkich rzeczy ktore ſą twoie/ od namnieyſzey nitki áż do rzemyczká v botá/ nic od ćiebie wziąć niechcę BibRadz Gen 14/23. Cf Zwrot.

Cf RZEMYSZCZEK, RZEMYSZEK

ECB