[zaloguj się]

RZEMYSZCZEK (1) sb m

Fleksja

G sg rzemyszczka.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. odrzemyk”: wąski pasek ze skóry, służący do związywania czegoś:
Szereg: »nić i rzemyszczek«: [Mówi Abram do króla Sodomy:] podnoſzę rękę moię/ ktorą Bog vmocnył ná zwyćięſtwo/ [...] iſz iedney nići y rzemyſzcżká [a filo subteminis usque ad corrigiam caligae Vulg Gen 14/23] nie wezmę/ miey wſzytko ſwe SkarŻyw 284.
[Przen: O pieniądzach:
Fraza: »[komu] rzemyszczka stanie« = komuś wystarczy pieniędzy: A tu W.M. nasz M.Pan wyrozumiesz, jako długo nam rzemyszczka stanie, konferowawszy i to, co się wydało na szaty RywKsięgi 195.]

Cf RZEMYCZEK, RZEMYSZEK

ECB