[zaloguj się]
RZEMYSZEK  stp; Cn, Linde brak.

Cf RZEMYCZEK, RZEMYSZCZEK