[zaloguj się]

RZEZAWKA (3) sb f

rzezawka (2), rzeżawka (1), [rzazawka]; rzezawka BartBydg, Calep; rzeżawka Mymer1.

Teksty nie oznaczają é lub oznaczają niekonsekwentnie; -zå-; końcowe a prawdopodobnie jasne (tak w -ka); w rzazawka pierwsze a pochylone.

Fleksja
sg
N rzezåwka, rzeżåwka
A rzåzåwkę

sg N rzezåwka, rzeżåwka (3).[A rzåzåwkę.]

stp, Cn brak, Linde XVI w. (jeden z niżej notowanych przykładów).

1. Kłucie, kłujący ból lub trudność przy oddawaniu moczu; calculus Mymer1, BartBydg; dysuria Calep (3): Calculus. Reyſſendſteyn. Rzeżawka. Mymer1 38v; Calculus, rzezawka, est lapis in vesica vel in renibus cum asperrimo cruciatu. BartBydg 21b; Calep 346b; [ReuchlinBartBydg H].
2. [Kłująca trawa:

W połączeniu szeregowym: wſzákoż będźieli táka niźiná iżby tám wodá vſtáwicżnie wilgość zátrzymáłá źiemie wierzch [tj. na wierzchu ziemi]/ nie może tam śię rodźić żadne źiołko dobre/ ale tám będźie kał ábo łużyná/ tylko rzazawkę rodząc/ śitowie iteż rogoźinę/ choćia inſze chwaſty bydłu nieſmácżne y niepożytecżne. Cresc 1571 481 (Linde).]

Cf [RZAZACZKA], RZEZAK, RZEZANIE, RZEZAWICA

MN