[zaloguj się]

RZEŹWO (2) av

e pochylone, o jasne.

stp brak, Cn s.v. rzesko, Linde bez cytatu.

1. Ochoczo, sprawnie; alacriter, excitate, (g)naviter, impigre, strenue Cn (2): Máćiey Zárdecki zábit będąc porucznikiem/ Chćiał być tákże do ſławy záraz przewodnikiem Przećiw Moſkwi ſwoiemu towárzyſtwu rzéźwo PudłFr 45; [Witołd] Winá/ Piwá nie pijał ták záwżdy żył trzeźwo/ Też mu wſzytko po myſli co począł ſzło rzeźwo StryjKron 567.
2. [Wnikliwie, roztropnie: wiem/ prawi [Kalwin]/ że to mieyſce o wiecżnem Chriſtuſowem vrodzeniu mnodzy wykłádáli/ ktorzi też w owem słowku DZIS rzeźwo mądrość ſwą oſtrzyli/ iakoby vſtáwicżne rodzenie bez końca (álbo bez cżaſu) znacżyło. BudArt D.]

Synonimy cf RZEŹWIE.

Cf RZEŹWIE, [RZEŹWIO]

MN