[zaloguj się]

[RZEŹWIO av

Tekst nie oznacza é oraz ó; o prawdopodobnie jasne (tak w -o).

stp, Cn, Linde brak.

Ochoczo, sprawnie, odważnie: A ták zprędká náſię przyſzedſzy [wojska zwiadowcze Rzymian i Hannibala]/ dáli ſobie bitwę vgániáli ſię z oboch ſtron rzeźwio PlutWojn B2.

Synonimy: bystrze, ochotnie, ostro, śmiele.

Cf RZEŹWIE, RZEŹWO]

ALKa